top of page

Lichtmess-Schwinget in Gais

Rang 10g: Schegg Daniel (mit Auszeichnung) Rang 11f: Fausch Kjetil Rang 11j: Burch Dean Rang 12a: Roth Michael Rang 16b: Roth Sämi Rang 18g: Fallegger Marc

2 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

6. Klubschwinget

bottom of page